Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) merupakan sebuah syarikat di bawah Kementerian Kewangan Diperbadankan (MOF Inc.) yang menawarkan skim Rumah Mesra Rakyat (RMR). Sejajar dengan Dasar...